Sneum Å

Fra Endrup til Størsbøl er Sneum Å ureguleret. Nedenfor Størsbøl (4) blev åen i 1950’erne
reguleret helt til udløbet i Vadehavet, og i forbindelse med reguleringen blev der lavet to
betonstyrt ved Størsbøl og to mellem Nørå og Sdr. Vong (5). Betonstyrtene blev anlagt for
at afvikle en del af faldet på åen, der var blevet kortere efter at svingene var forsvundet. I
1992 blev styrtene ombygget til stryg for at lette vandrefiskenes passage. Ved motorvejen
er åen lagt tilbage i et par af sine gamle sving.

Ved Sneum Ås udløb i Vadehavet – Sneum Sluse – er der en flot udsigt over Vadehavet,
og i klart vejr kan man se til Fanø og Ribe. Inden for diget ligger Sneum Digesø (12), der
har et rigt fugleliv. På P-pladsen ved Digesøen er der opstillet en stor kikkert. Søen er en
tidligere klæggrav, hvor man har gravet ler (klæg) til forstærkning af diget. Læs mere om
Sneum Digesø.

Priser:

Hvad koster en kano
Leje 1. dag 400 kr.
Efterfølgende dage 300 kr.

Pakker

Pakke 1

2 personer
Leje 1. dag
1 dags kanosejlads  med 1 overnatning
800,-

Pakke 2

2 personer
2 dages leje.
2 dages kanosejlads med 1 overnatning.
1.100,-

Pakke 3

2 personer
Leje 3 dage
3 dags kanosejlads med 2 overnatninger
1.400,-