Ribe Å

Ribe Å dannes ved sammenløbet af Gels Å og Fladså.

Ribe by deler åen i to afsnit, nemlig Ribe Østerå og Ribe Vesterå. Delingen skyldes at man
i 1250 byggede en dæmning over åen, således at vandstanden i Østeråen blev hævet. I
dæmningen anlagdes 3 møller, som udnyttede vandkraften i åen. Opstemningen i Ribe
omdannede åen til en langstrakt sø, som nåede helt til Skallebæk/Varming. Oprindeligt løb
åen nord om Varming og mod vest til Tange før den drejede mod syd til udløb midt på den
langstrakte sø. I 1828 fik åen sit nuværende løb gennem indlandsklitområdet umiddelbart
vest for Varming. Formålet var at styre åens vandmasser og de meget betydelige
mængder sand, som den transporterer. Sandet blev aflejret i den langstrakte sø, som nu
er helt forsvundet. I dag har åen et kanalagtigt forløb omgivet af enge. Her fandt
Ribestorkene et vigtigt spisekammer, som dog siden 1930’erne har mistet sin værdi på
grund af tørlægning som følge af sænkning af vandstanden i sommerhalvåret. Siden
1960’erne har Ribe i bedste fald kun haft et enkelt storkepar.

Ribe startede som en handelsplads omkring år 700. I middelalderen var byen Danmarks
vigtigste udskibningshavn mod vest, netop på grund af beliggenheden ved åen. Åen blev
byens livsnerve og grundlaget for dens velstand. Sejladsen mellem byen og Vadehavet
besværliggjordes dog af et stærkt snoet forløb. Trods planer allerede fra 1600-årene blev
der først gjort noget ved det problem i 1855 og 1918, hvor de 3 vestligste åslynger blev
afsnøret. Men da var det for sent til at opretholde byen som vigtig eksporthavn. I så
henseende tabte Ribe allerede i 1875 konkurrencen med Esbjerg. Blandt årsagerne til at
det gik så galt var paradoksalt nok, at åens udretning sænkede vandstanden så meget, at
selv sejlads med mindre motorbåde er vanskelig i sommermånederne.

Sejladsen på Ribe Vesterå starter ved Skibbroen – Ribes gamle havn. Her kan man på
stormflodssøjlen se markeringer af de værste stormfloder, som har hærget byen siden
1634. Kort før passage under byens vestlige omfartsvej kan man på venstre hånd se
Riberhus Slotsbanke (9), hvor der indtil midten af 1600-tallet lå et slot, hvor kongen i
perioder tog ophold. Videre mod vest sejler man gennem den flade Ribemarsk og de
gennemskæringer, som afsnørede de føromtalte åslynger. Længst mod vest kommer man
til Kammerslusen i Ribediget, som blev anlagt i 1912. Siden da har Ribe ikke været hærget
af stormfloder.

Priser:

Hvad koster en kano
Leje 1. dag 400 kr.
Efterfølgende dage 300 kr.

Pakker

Pakke 1

2 personer
Leje 1. dag
1 dags kanosejlads  med 1 overnatning
800,-

Pakke 2

2 personer
2 dages leje.
2 dages kanosejlads med 1 overnatning.
1.100,-

Pakke 3

2 personer
Leje 3 dage
3 dags kanosejlads med 2 overnatninger
1.400,-